KVKK

WOOFOUR KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI 


WOOFOUR GLOBAL BİLİŞİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket” veya “WOOFOUR GLOBAL”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve özel hayatınızın gizliliğine son derece saygı duyuyor ve önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla WOOFOUR GLOBAL olarak kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “veri sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileri aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

KVK Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, hukuka ve KVK Kanunu’nun amacına uygun olarak, kullanıcılar ile temas kurmak veya kullanıcıların, WOOFOUR GLOBAL tarafından woofour.com adresinden işletilmekte olan internet sitesindeki (“Site”) tecrübesini iyileştirmek, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmalarında bulunmak, önceden anonimleştirilmesi kaydı ile istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde bulunmak, WOOFOUR GLOBAL ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak, her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı  ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapmak, ticari elektronik iletiler göndermek amaçlarıyla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecek ve yine KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, danışmanlarımıza, grup şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme faaliyetine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir. 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından internet sitesi ve çağrı merkezi gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; zaman zaman Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen organizasyonlar ve/veya etkinliklerle, bu çerçevede sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde, hukuki sorumluluklarımızı yerine getirebilmemiz, ticari ilişkinin gereklerinin ifa edilebilmesi ve bu doğrultuda karşılıklı olarak sahip olunan hakların tesisi, kullanılması ve korunması maksadı ve sizlerin temel hak ve özgürlüklerini gözeterek Şirketin meşru menfaatlerini korumak gibi hukuki sebepler dâhilinde işlenmek üzere toplanmaktadır.

WOOFOUR GLOBAL olarak kişisel verilerinizi ancak işbu Metin’de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Bu kapsamda;

  • Alışverişlerinizle veya Site üyeliklerinizle ilgili şikâyet, öneri ve talepleriniz hakkında bizimle iletişime geçmeniz halinde sizinle tekrar iletişime geçmek amacıyla, adres ve iletişim bilgileriniz satın alacağınız ürünleri size ulaştırmak amacıyla veya bilişim teknolojileri hizmetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla WOOFOUR GLOBAL’in yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, gönderi, veri tabanı, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya WOOFOUR GLOBAL’in bağlı şirketleri ile bu firmalar tarafından WOOFOUR GLOBAL’in faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla aktarılabilmektedir.
  • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgiler anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktarılabilmektedir.
  • Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgileriniz, tarafımızca kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.
  • WOOFOUR GLOBAL tarafından yürütülen genel ve size özel, kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak amaçlarıyla tanıtım, pazarlama, reklam ve benzeri konularda sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla WOOFOUR GLOBAL’in yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabilmektedir.

WOOFOUR GLOBAL olarak kişisel verilerinizi yukarıda yer verilen yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarmamız halinde her halükarda kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli idari, teknik ve hukuki tedbirleri almaktayız.

 Tarafımızdan Toplanan Kişisel Veriler Nelerdir? Kimlik Bilgisi (ad soyad), Site’ye üye olurken belirleyeceğiniz şifreniz, İletişim Bilgisi (e-posta adresi ve cep telefonu numarası), Adres bilginiz (gelecek siparişlerde de kullanmak amacıyla adres bilginizi kaydetmeniz halinde), Doğum tarihi ve cinsiyet bilgisi (opsiyonel olarak paylaşmayı tercih etmeniz halinde), Siteyi kullanımınıza ilişkin log kayıtlarınız ve IP adresiniz, Lokasyon veriniz (internet sitesinden konum verinizi paylaşmayı tercih etmeniz halinde), Alışverişin kredi kartı ile yapılması halinde kredi kartı bilgileri (tarafımızdan kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır), Sipariş bilgileriniz (verdiğiniz siparişler, tarihleri, zamanı ve miktarı, sipariş içeriği ürün bilgileri, ödeme şekli gibi sipariş bilgileriniz)

 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirketimizden kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi Veri Sorumlusu Şirketimiz WOOFOUR GLOBAL A.Ş.'ye başvurabileceğinizi bilgilerinize sunarız.

 

Çerezler

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan dosyalardır. Çerezler, site tercihleriniz veya profil bilgileriniz gibi göz atma bilgilerini depolar. Çerezler, Site'yi ziyaret ettiğinizde, internet tarayıcınız tarafından yüklenir ve Site'ye girmiş olduğunuz cihazda saklanır. Çerezler ziyaretiniz sırasında yapacağınız taramaları kolaylaştırmak ve Site'yi kullanıcı dostu kılmak için gereklidirler ve cihazınıza herhangi bir zarar vermezler.

WOOFOUR GLOBAL, size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, Site'nin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; Site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya Site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir. WOOFOUR GLOBAL, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda Site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca işbu Çerez Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dâhilinde kalacaktır.

WOOFOUR GLOBAL çerezleri ayrıca; arama motorlarını, Site'yi ve/veya WOOFOUR GLOBAL’in reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek amacıyla kullanabilir. WOOFOUR GLOBAL bu reklamları sunarken, sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Site'yi ziyaretleri sırasındaki kullanıcıların deneyimini iyileştirmek amacıyla tarafımızdan talep edilen hizmetleri sunmak için harici kuruluşlar tarafından kullanılan ve yönetilen ve "üçüncü taraf çerezleri" hariç Site'de çerezlerde depolanan bilgiler özel olarak yalnızca tarafımızdan kullanılırlar. Bu "üçüncü taraf çerezleri"nin ana kullanım amaçları erişim istatistikleri elde etmek ve gerçekleştirilen ödeme işlemlerinin güvenliğini garanti etmektir.

Şifreniz veya kredi ya da banka kart bilgileriniz gibi hassas nitelikteki bilgileri kullandığımız çerezlerde depolamamaktayız.

Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler hakkında bilgi, Site'ye ilk defa giriş yaptığınızda pop-up ekran ile verilecektir.

Çerez Politikası'nda her zaman değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların Site'de yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Böyle bir değişlik halinde, siz Üyelerimiz'e gerekli bilgilendirme yapılacaktır.